موشولینا http://nariman1989.mihanblog.com 2020-07-03T16:55:06+01:00 text/html 2014-02-06T21:02:21+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h جوانی با چاقو وارد مسجد شد ... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1814 <span class="userContent">جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت :<br> <br> بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟<br> <br> همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت :<br> <span class="text_exposed_show"><br> آری من مسلمانم.<br> <br> جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ،<br> <br> <br><b>بقیه در ادامه ...</b><br></span></span> text/html 2013-03-11T19:06:23+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h اَز یــهــ جــایـــیـــــــ بــهــ بَــــعـــد . . . http://nariman1989.mihanblog.com/post/1813 <div align="center">از یه جایی به بعد . . .<br><br>مرض چک کردن موبایلت خوب میشه<br>حتی یه وقتایی یادت می ره گوشی داری<br><br><br>از یه جایی به بعد . . .<br><br>دیگه دوس نداری هیچکس روبه خلوت خودت راه بدی<br>حتی اگه تنهایی کلافه ات کرده باشه<br><br>از یه جایی به بعد . . .<br><br>وقتی کسی بهت می گه دوست دارم<br>لبخند میزنی و ازش فاصله میگیری<br><br>از یه جایی به بعد . . .<br><br>فقط یه حس داری , حس بی تفاوتی<br>نه از دوست داشتن ها خوشحال میشی<br>و نه از دوست نداشتن ها ناراحت<br><br>از یه جایی به بعد . . .<br><br>توی هیجان انگیز ترین لحظه ها<br>هم فقط نگاه می کنی ...<br><br>از یه جایی به بعد . . .<br></div> text/html 2013-02-22T06:54:50+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h راه گــریــز http://nariman1989.mihanblog.com/post/1812 <div style="text-align: center; "><span class="postbody"><span style="color: black; ">نـکـبـت و خـستـگـی و بـیـزاری سـرتـا پــایـم را گـرفـتـه . <br> دیـگر بـیـش ازایـن مـمکـن نیـسـت . <br> بـه هـمیـن مـنـاسـبـت نــه حـوصـلـه ی شـکـایـت و <br> چـس نـالـه دارم و نـه مـیـتـوانـم خـود را گـول بـزنـم و <br> نـه غــیـرت خـودکـشـی دارم ، <br> فـقـط یـکـجـور مـحکـومیـت قـی آلـودی اسـت کـه در مـحیـط گـنـد <br> بـی شــرم مــادر قـحـبـه ای بـایـد طـی کـنـم . <br> هـمـه چـیـز بـن بـسـت اسـت <br> و <br> راه گــریــزی هــم نـیـسـت . <br> <br> <br> صادق هدایت</span></span></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2013-02-20T18:00:00+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h دیشب که باران آمد... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1811 <div style="text-align: center;"><span class="postbody"><span style="color: black"><span style="font-weight: bold">دیشب که باران آمد... <br> میخواستم سراغت را بگیرم! <br> اما.. <br> خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم , <br> باز زیر چتر دیگرانی!!!!! </span></span></span></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2013-01-18T07:54:27+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h میدونم یه جای کار میلنگه اما .... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1810 <div align="center">این روز ها خیلی منطقی تر به اتفاقا و آدمای اطرافم نگاه میکنم.<br>دیگه با دیدن اون خانوم خوشگله ی دانشگاه قلبم نمی لرزه.<br>دیگه مدل موهام برام مهم نیس.<br>وقتی به گذشته فک میکنم بغضم نمیگیره.<br>بود و نبود خیلی چیزا دیگه برام مهم نیس.<br><br>میدونم&nbsp; یه جای کار میلنگه اما ....<br></div> text/html 2012-12-02T18:58:25+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h وقتی ... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1809 <img src="http://biaupload.ir/images/20373366399156297457.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-11-24T20:28:28+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h می دانم که آن کس که مرا بغل کرده ... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1808 <span class="postbody"><span style="font-weight: bold; ">می دانم که آن کس که مرا بغل کرده و می گوید دوستت دارم دیروز به کس دیگری اینها را گفته و فردا به دیگرتری خواهد گفت. من می دانم که تلاش های من برای نجات کشورم و آگاه کردن مردم فریاد زیر آب است و تنها سرم را به باد داده و خواهد داد. من می دانم که هرکس برود بدتری می آید و فردا هم در کتاب های درسی نه نام من خواهد بود و نه بزرگتر از من هایی مثل فروغ و شاملو و... می دانم که این تنهایی بی نهایت در هیچ آغوشی آرام نخواهد شد و فردا من می مانم و شعرهایم و تنهایی هام. من می دانم که یک روز خوب می رسد اما آن روز نخواهم بود تا ذره ای از رویاهایم را برآورده شده ببینم. <br> <span style="color: rgb(153, 51, 153); "> <br> من احمق نیستم! همه ی اینها را می دانم... اما به بازی اعتمادها تن می دهم. چون مثل سرنوشتی محتوم چاره ای جز آن ندارم. چون تمام زندگی، انتخاب بین بد و بدتر است. چون می دانم تنهایانی مثل من (هرچند بسیار کم) در این جهان گه هستند که جز با اعتماد و به گا رفتن و آزمون و خطا نمی شود پیدایشان کرد. که شاید تنها کار ما در این جهان پیدا کردن دیوانگانی مثل خودمان باشد که کنار هم بنشینیم و برای این درد مشترک گریه کنیم. فقط باید بازی بودن ِ بازی را فراموش نکنیم. فقط باید یادمان باشد که خوش بینی احمقانه مان برای چیست تا لحظه ای که اعتمادمان را خرد شده دیدیم بتوانیم دوباره قوی تر از گذشته بر روی پاهامان بایستیم و مسیر را ادامه بدهیم و بگوییم «آنچه مرا نکشد مرا قوی تر خواهد ساخت</span> <br> </span> <br> مهدی موسوی </span><a href="http://upload.iranvij.ir/viewer.php?file=51282738796735860842.gif"><img src="http://upload.iranvij.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=51282738796735860842.gif" alt="51282738796735860842.gif" style="width: 19px; height: 19px; "></a>&nbsp; text/html 2012-11-17T19:52:21+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h آخرین چیزی که گفت http://nariman1989.mihanblog.com/post/1807 <div align="center"><font color="#663366"><b><font size="2"><p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیزی که گفت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیز نبود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">کتابی بود که با هم نخوانده بودیم</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">فیلمی بود که با هم ندیده بودیم</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بوسه ای بود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">که در کوچه ای بن بست جا مانده بود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیزی که گفت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">خداحافظ نبود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آروغی بود که با هم به آن خندیدیم</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">گوزی بود که به توالت احتیاج نداشت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سکسکه ای بود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">که از ترس رفتنت ناگهان تمام شد</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیزی که گفت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">دوستت دارم نبود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">فانتزی جنسی مشترکی بود در الکل</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">تجربه ای خیس بود در اینترنت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">صدای ناله ای بود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">که گربه ها و همسایه ها را بیدار می کرد</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیزی که گفت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آخرین چیزی بود</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">که برای گفتن وجود داشت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بعد نشستیم و با صدای گیتار</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بچه هایمان را سر بریدیم</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">و پلیس ها را</font></p> <p dir="rtl"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آتش زدیم...</font></p></font></b></font></div> text/html 2012-11-14T07:55:19+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h تنهائی http://nariman1989.mihanblog.com/post/1806 <div align="center"><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی.. </font></font></span> </b><br> <br> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">غذایت را سرد می خوری..</font></font></span></b></div> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">ناهار ها نصفه شب، صبحانه را شام!</font></font></span></b><br> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی!</font></font></span></b><br> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی!</font></font></span></b><br> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد!</font></font></span></b><br> <b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#000000">تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست...</font></font></span></b></div> text/html 2012-11-04T15:57:44+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــد ن http://nariman1989.mihanblog.com/post/1805 <div align="center"><span class="userContent">درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــد ن،<br> <br> مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید،<br> <br> شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...!<br> <br> و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام...<br> <br> تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان....<br> <br> دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.................<br><br><b> نمیــــفروشــــــــم..!!!! </b></span></div> text/html 2012-11-04T10:10:21+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h حقیقت اینـه که... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1804 &nbsp;هــــرچی مهـــربونتر باشی؛<br><br>بیشتـــر بهت ظلم میکـــنن...<br><br>هــــرچی صـــادق تـــر باشی؛<br><br>بیشتـــر بهت دروغ میگــــن...<br><br>هـــرچی خـــودتو خاکی تـــر نشون بـــدی؛<br><br>واست کمتـــر ارزش قائلنـــد...<br><br>هـــرچی قلبتـــو آسونتـــر در اختیار بـــذاری؛<br><br>راحت تـــر لـــهش میکـــنن...<br><br>و اگــــر بدونند کـــه منتظـــری و بهشـــون احتیاج داری...<br><br>انـــدازه یه دنیا ازت فاصلـــه می گــــیرند! text/html 2012-10-24T20:25:53+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h نمی دانم آخر این دیوانگی تا کجاست ! http://nariman1989.mihanblog.com/post/1802 <div align="center">نمی دانم آخر این دیوانگی<br> تا کجاست !<br> یا به کجا !<br><br> دردهای پوسیده و همیشه تازه رو<br> می بلعم<br> و جای آنها<br> خنده های مستانه سر می دهم ...<br><br> برگ به برگ<br> طعم به طعم<br> رنگ به رنگ<br> زندگی را تجربه کردم<br> تمرین صبوری<br> تمرین نیاز<br><br> در رنگ های زندگی تجربه را مزه مزه کردم<br> اما<br> رنگ عوض نکردم ...<br><br> تا کی !<br><br> نمی دانم آخر این دیوانگی<br> تا کجاست ...<br><br> و باز<br> خنده ایی مستانه سر می دهم<br> شاید به جنس نیاز ... </div> text/html 2012-10-21T14:33:38+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h داره زیاد میشه http://nariman1989.mihanblog.com/post/1801 <font color="#993399">داره 4 سال میشه<br><br><span class="content">چقد دیوونه بودم با این وبلاگ : د</span><span class="content"><span class="content">ی ، </span></span></font><span class="content"><font color="#993399">چقدر همه چی عوض شده !<br><br>میام بازم .</font><br></span> text/html 2012-10-21T14:25:20+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h بعضیا ..... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1800 <div align="center"><span class="postbody"><span style="color: black">آخخخخخخخخخخخخخخخخه چن نفرو با هم میخوان (( بعضیا )) ؟ <br> <br> همشون تو كونت جا میشن آیا ؟؟؟؟ نه واقعا میشن؟؟ <br> واسه این یكی به اون یكی (( دروغ )) میگی و باور میكنه ((چون مثل تو نیس حیوون )) ! <br> <br> وقتی میخوای دل یكی رو به دست بیاری سعی نكن بهش (( دروغ)) بگی چون حتی اگه بهترین (( هنرپیشه )) دنیا هم كه باشی <br> روح فاحشت زود (( لـــوت )) میده .<br><br><br></span></span><span class="postbody"></span></div> text/html 2012-09-16T19:39:15+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h درد داره ... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1799 <div align="center"><span class="postbody"><span style="color: black"><span style="font-weight: bold">درد داره <br> <br> اینکه یکی میشه همه ی زندگیت <br> <br> ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره...<br><br></span></span></span><img src="http://faupload.com/upload/91/Khordad/alone-boy-coffee-cute-dark-Favim-com-155516-large.jpg" alt="00000000" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2012-07-09T15:16:45+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h آسفالت ! http://nariman1989.mihanblog.com/post/1795 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);">خدایا!<br> وقت كردی تقدیر ما را درست كن...<br> قسمت آسفالتش افتاده روی دهن ما!<br><br><br></div> text/html 2012-06-23T06:57:06+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h شب که میرسد ..... http://nariman1989.mihanblog.com/post/1794 <div style="text-align: center; "><span class="postbody"><span style="color: black; ">شب که میرسد به خودم وعده می دهم <br> که فردا صبح حتما به تو خواهم گفت <br> صبح که فرا می رسد و نمی توانم بگویم <br> رسیدن شب را بهانه می کنم <br> و باز شب می رسد <br> و صبحی دیگر <br> و من هیچ وقت نمی توانم حقیقت را به تو بگویم <br> بگذار میان شب و روز باقی بماند <br> که چقدر دوستت دارم....</span></span><span class="postbody"><br></span></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2012-06-23T06:53:04+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h مـنـم اون کـه مـیـونـه شـب تـیـره http://nariman1989.mihanblog.com/post/1793 <div style="text-align: center; "><span class="postbody"><span style="color: black; "><a href="http://upload.iranvij.ir/image_tir91/13404343281.jpg" target="_blank"><img src="http://upload.iranvij.ir/image_tir91/13404343281.jpg" border="0" height="163" width="280"></a> <br> <br> مـنـم اون کـه مـیـونـه شـب تـیـره __ نـتـونـسـت هـیـچـکـی نـادیـدم بـگـیـره <br> <br> هـمـون کـه بـا نـگـاهـش بـه تـو فـهـمـوند __ مـیـشـه مـغـرور بـود امـا نـرنـجـونـد <br> <br> مـیـرم جـایـی کـه گـریه ام بـی صـداشـه __ فـرامـوش کـردنـم آسـون نـبـاشـه <br> <br> از ایـن تـقـدیـر مـیـلـرزه وجـودم __ مـن امـتـحـانـمـو پـس داده بـودم <br> </span></span></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2012-06-23T06:48:36+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h اگه من عاشقه دیوار بودم http://nariman1989.mihanblog.com/post/1792 <div style="text-align: center; "><span class="postbody"><span style="color: black; ">اگه من عاشقه دیوار بودم __ ترک میخورد و یه پنجره میشد <br> <br> اگه غم چشامو آینه میدید __ دلش درگیره این منظره میشد <br> <br> اگه تنهاییمو به شب میگفتم __ همه شهرو برام بیدار میکرد <br> <br> اگه با کوه درد دل میکردم __ صدامو لااقل تکرار میکرد <br> </span> </span></div><div style="text-align: center; "> <br><img alt="http://upload.iranvij.ir/image_tir91/13404341661.jpg" src="http://upload.iranvij.ir/image_tir91/13404341661.jpg"><br></div> text/html 2012-06-23T06:33:53+01:00 nariman1989.mihanblog.com Nima .h ........ كه باشی ! http://nariman1989.mihanblog.com/post/1791 <div style="text-align: center;"><span class="postbody"><span style="color: black;">میگن چرا درس نمیخونی ! هه هه </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">چطوری بخونم وقتی لا به لای جزوه هامه یادش </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">میگن حالا درس بخوره تو سرت چرا غذاتو مثل آدم كوفت نمیكنی </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">اونا نمیدونن جا غذا غصه نبودنشو میخورم ! </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">میگن لنتی!!!! میمیریا ، لا اقل یكم بخواب </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">نمیفهمن همش تو خوابمه ، نمیفهمن از جلوی چشام كنار نمیره </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">آخه یه چیزای از یاد آدم نمیره : </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">اولین فرار ، اولین سیگار ، اولین بوسه ، اولین ........ </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">نمیفهمن وقتی اینا از یادت نره دیگه وجودت واسه خودت نیست </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;">نمیفهمن عاشق كه باشی همش منتظری برگرده ، نمیتونی كس دیگه ای رو تو دلت راه بدی </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black;"> </span></span><br><span class="postbody"><span style="color: black; ">نمیفهمن اونی كه عاشقه انقد انتظار میكشه تا ........</span></span></div>